“Aangenaam. Huub Smits,

de
huis-, tuin- en keukenfotograaf."