copyright

© Alle rechten voorbehouden. Niets van deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huub Smits.
Huub Smits | fototypo is aangesloten bij DuPho, de Nederlandse beroepsorganisatie voor professionele fotografen.

Download auteursrecht en gebruiksrecht info (pdf)