“Net als de architect

detail exterieur | nieuwbouw villa | architectuurfotografie

architectuur-fotografie

Het draait niet alleen om de vorm bij architectuur. Het concept van de architect, het gebruik door de mens én de context – de relatie tot de omgeving moet je ook kunnen voelen in de beelden.

Informeer direct naar de mogelijkheden en tarieven.

 

Bekijk architectuurfotografie in de portfolio’s:

ARCHITECTUURFOTOGRAFIE  |  AVONDFOTOGRAFIE  |
HOOGTEFOTOGRAFIE 360-GRADEN FOTOGRAFIE

mijn toegevoegde waarde

Me verdiepen in ontwerpprincipes van de architect en het gebruik van het gebouw vind ik belangrijk.
Mijn persoonlijke meerwaarde kan ik met name leggen in iets waar ik me in mijn fotografie altijd op focus: het onderzoek naar de relatie tussen het hoofdonderwerp en de context waarin het zich bevindt.

Het feit dat architectuur nooit volledig op zichzelf staat, maar dat er altijd een connectie met de omgeving is, daar hou ik me mee bezig. Een fascinatie die gaat over de vorming van landschap, de (nieuwe) ingrepen daarin, contrasten, grenzen, overgangsgebieden.

architectuur & mens

Een gebouw is méér dan een object. Het huisvest niet alleen bewoners en gebruikers, het kan de activiteiten en ontwikkeling van de mens ook beïnvloeden. Ik vind het erg interessant om te ontdekken hoe een gebouw ontworpen wordt, met welke uitgangspunten en visie. Maar zeker ook hoe het gebruikt wordt: de relatie mens en gebouwde ruimte.

niet in een uurtje

Ik investeer tijd om inzicht in deze aspecten te krijgen; de architect heeft zijn project ook niet in een uurtje gerealiseerd. Het is ook goed om een gebouw onder verschillende (licht)omstandigheden te bezoeken. Wanneer en hoe komen ruimtelijkheid, gebruikte vormen en materialen goed tot hun recht? En uiteraard de gebruiksfunctie.

architectuurfotografie woonhuis nieuwbouw details fototypo

post processing

Bewerking achteraf is een niet meer weg te denken onderdeel van het maken van beeld geworden. Maar dit mag er mijns inziens niet toe leiden dat het eindresultaat kunstmatig aandoet.

 

Hoe kan ik je helpen?

Stuur me een mailtje of bel even: 06-40622969