Dutch Design

product-portretten van Dutch Design

In deze langlopende serie laat ik me inspireren door design én locaties.

De reeks “product-portretten” ontstaat na beeldonderzoek naar de relatie tussen hoofdonderwerp en omgeving.

Met een vrije, onafhankelijke benadering wordt mijn ‘model’ opgenomen in een onverwachte context.

Bekijk DUTCH DESIGN  |  exposities exposities in beeld

 

info in English

“Het draait om de magie van het moment waarop object en locatie samenkomen.”

  • geen studio
  • geen digitale montage
  • geen toepassing zoals de ontwerper had bedacht

 

Er ontstaat iets nieuws.

De gelikte product- en reclamefotografie voorbij.

Er blijft ruimte voor een eigen verhaal van de kijker.

details product portretten | expo Dutch Design Week 2014

product portraits of Dutch Design

Design and locations inspire me.

My “product portraits” arise after research on the relationship between the main object and its surroundings.

With a free and independent approach my ‘model’ is included in an unexpected context.

  • no studio
  • no digital editing
  • no application as intended by the designer

Something new is created. Beyond glossy advertising photography.

It’s about the magic of the moment when object and location come together.

portfolio DUTCH DESIGN  |  exhibitions exhibitions illustrated

“In my Dutch Design photography, I leave room for viewers to create their own stories.”